מפגש היכרות לסטודנטים הזכאים למלגות בשיתוף המועצה המקומית בענה ומפעל הפיס

מפגש היכרות לסטודנטים הזכאים למלגות בשיתוף המועצה המקומית בענה ומפעל הפיס
 

מפגש היכרות לסטודנטים הזכאים למלגות בשיתוף המועצה המקומית בענה ומפעל הפיס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפגש היכרות לסטודנטים הזכאים למלגות בשיתוף המועצה המקומית בענה ומפעל הפיס