מכרז 13-2022 - הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה

מכרז 13-2022 - הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה

 


 

 

מכרז 13-2022 - הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה - נוסח פרסום