01-2021 - פומבי - מנהל/ת יחידת גבייה ברשות

01-2021 - פומבי - מנהל/ת יחידת גבייה ברשות

מכרז פומבי מס' 1/2021

לתפקיד מנהל/ת יחידת גבייה ברשות

 

יחידה: יחידת הכספים

תואר המשרה: מנהל/ת יחידת גבייה

כפיפות : לגזבר המועצה

דירוג: מנהלי

דרגה : 8-10 

היקף העסקה: 50%

תיאור תפקיד: ניהול גבייה ברשות המקומית.

עיקרי התפקיד :

  1. ניהול תחום הגבייה ברשות.
  2. קביעת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי ארנונה.
  3. ניהול כספי של מערך הגבייה.

תנאי סף:

  1. השכלה: תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות, משפטים או סטטיסטיקה או בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.
  2. ניסיון : ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת  הצעות למכרז, בתחום הגבייה, הכספים, והזרות.

ניסיון ניהולי:

3 שנים ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

קריטריונים ואמות מידה:

  1. עבודה מול קהל
  2. היכרות עם תוכנית office

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים המעיד על ניסיון ואחרים לא יאוחר מיום חמישי 4/2/2021   שעה 12:00  למזכירות המועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

 

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

עלי חליל

 ראש המועצה

 

 

01-2021 - פומבי - מנהל/ת יחידת גבייה ברשות