02-2021 - חיצוני - לתפקיד רכז רישוי עסקים ברשות

02-2021 - חיצוני - לתפקיד רכז רישוי עסקים ברשות

מועצה המקומית בענה

מכרז חיצוני 02/2021 -לתפקיד רכז רישוי עסקים ברשות

 

תברואה/רישוי עסקים

היחידה:

 

רכז רישוי עסקים.

תואר המשרה:

 

 

דרגת המשרה ודירוגה:

 

    50%

היקף העסקה:

 

חיצוני

סוג מכרז:

 

טיפול מינהלי בבקשות לרישוי עסקים. עיקרי התפקיד:

 

 

א.    קבלת קהל.

ב.     טיפול בבקשות לרישוי עסק.

 

תיאור תפקיד:

 

ג.     הנפקת רישיונות והיתרים.

 

 

השכלה ודרישות מקצועיות

 

 

הנדסאי איכות סביבה רשום בהסתדרות ההנדסאים לפחות

 

 

דרישות ניסיון

 

 

ý  ניסיון מקצועילא נדרש.

 

 

ý  ניסיון ניהולילא נדרש.

 

 

תנאי סף:

 

 

 

דרישות נוספות

 

ý  שפות - עברית ברמה גבוהה.

 

 

ý  יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה.OFFICE-

 

 

ý   השתתפות  בקורס רישוי עסקים שלב  א לא יאוחר  משנתיים

 

 

מתחילת המינוי.

 

 

שירותיות אל מול בעלי העסקים.

מאפייני העשייה

הייחודיים בתפקיד:

 

למנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים

כפיפות:

 

              

 

 

בקשות למכרז יש להגיש עד יום: 1/2/2021 , שעה 12:00              

 

 

טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית

 

 

במזכירות המועצה .

 

 
 

 

 
 

 

 

 

בכבוד רב,

עלי חליל - ראש הרשות

 

 

 

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

הבהרה מגדרית:

 
 

 

 

02-2021 - חיצוני - לתפקיד רכז רישוי עסקים ברשות