06-2021 - פומבי - מפקח רישוי עסקים

06-2021 - פומבי - מפקח רישוי עסקים

מכרז פומבי ;מס' 6/2021  

לתפקיד מפקח/ת רישוי עסקים ברשות המקומית

 

 

היחידה : תברואה ורישוי עסקים

תואר המשרהפקח רישוי עסקים

דירוג ודרגה: דירוג מנהלי      דרגה - 6-8

היקף העסקה:    30%

תיאור התפקיד:

פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים. עיקרי התפקיד:

  • בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.
  • בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים
  • אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.
  • תיעוד פעילות הפיקוח.

 

דרישות התפקיד:

 

השכלה תיכונית. המפקח יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו בפועל. המפקח יחויב לסיים בהצלחה קורס רישוי עסקים שלבים א' וב', לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.

 

דרישות נוספות:

  • שפות – שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.
  • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office .
  • רישיון נהיגה – בתוקף
  • רישום פלילי – לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הגורם המסמיך כאמור באותם סעיפים קטנים, לפי העניין, לשמש מפקח.
  • לעובד מלאו 21 שנה
  • ייצוגיות מול בעלי עסקים ומול גורמים נוספים ברשות המקומית.

 

כפיפות ארגונית:   מנהל תברואה  ורישוי עסקים.

 

 

יש להגיש את קורות החיים עם המסמכים עד יום חמישי 15/7/2021 בשעה 12:00 במזכירות המועצה.

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

בכבוד רב,

 

עלי ח'ליל

ראש המועצה


 

 

 

06-2021 - פומבי - מפקח רישוי עסקים