עובדים סוציאלים - רכז התנדבות

עובדים סוציאלים - רכז התנדבות

למילוי משרה פנויה של : רכז התנדבות   

המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה – רכז התנדבות  
היחידה: מחלקת הרווחה   כפיפות: מנהלת מחלקת הרווחה

תיאור התפקיד
מפתח מענים לאזרח וותיק בענה , מיפוי אזרחים , תכנית לאומית שאושרה על ידי הממשלה לצורך טיפול בצרכים המיוחדים שעולים בעת מגפת הקורונה אצל אוכלוסיית האזרחים וותיקים

דרישת המשרה
תנאי סף 

1.    השכלה: עובד סוציאלי / תואר בחינוך / תואר ברוח וחברה . 

קריטריונים ואמות מידה
1.    עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם משפחות .
2.     בעל/ת יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל/ת יכולת הדרכה והופעה / עמידה מול קהל . 
3.    בעל/ת יכולת  ארגון, והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מדריכים,  יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
4.    ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.

היקף המשרה 50  %     . 

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 28-03-2022     שעה   14.00  למנהל משאבי אנוש.
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

עלי חליל 
 ראש המועצה

 

עובדים סוציאלים - רכז התנדבות