עובדים סוציאלים - עובד סוציאלי קהילתי

עובדים סוציאלים - עובד סוציאלי קהילתי

למילוי משרה פנויה של : עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי 

המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה 
(מ.מ ) – עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי 
היחידה: מחלקת הרווחה   כפיפות: מנהלת מחלקת הרווחה

תיאור התפקיד
מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע, פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.  והכל בהתאם להגדרה של המשרד.

דרישת המשרה
תנאי סף 

1.    השכלה: עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
2.    עדיפות לעובד סוציאלי עם הכשרה כעו"ס קהילתי
3.    רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

קריטריונים ואמות מידה
1.    עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם משפחות .
2.     בעל/ת יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל/ת יכולת הדרכה והופעה / עמידה מול קהל . 
3.    בעל/ת יכולת ניהול, ארגון, והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מדריכים,  יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
4.    ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.

היקף המשרה: 100%     דירוג  : עובדים סוציאליים     מתח הדרגות: י"א – ט.

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 28-03-2022     שעה   14.00  למנהל משאבי אנוש .
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

עלי חליל 
 ראש המועצה

 

עובדים סוציאלים - עובד סוציאלי קהילתי