עובדים סוציאלים - רכז מענים אזרח וותיק

עובדים סוציאלים - רכז מענים אזרח וותיק

למילוי משרה פנויה של : רכז מענים אזרח וותיק  

המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה – רכז מענים אזרח ותיק 
היחידה: מחלקת הרווחה   כפיפות: מנהלת מחלקת הרווחה

תיאור התפקיד
מפתח מענים לאזרח וותיק בענה , מיפוי אזרחים , תכנית לאומית שאושרה על ידי הממשלה לצורך טיפול בצרכים המיוחדים שעולים בעת מגפת הקורונה אצל אוכלוסיית האזרחים וותיקים

דרישת המשרה
תנאי סף 

1.    השכלה: עובד סוציאלי / תואר בחינוך / תואר ברוח וחברה . 

קריטריונים ואמות מידה
1.    עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם משפחות .
2.     בעל/ת יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל/ת יכולת הדרכה והופעה / עמידה מול קהל . 
3.    בעל/ת יכולת  ארגון, והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מדריכים,  יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
4.    ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.

היקף המשר0.25 %     . 

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 28-03-2022     שעה   14.00  למנהל משאבי אנוש .
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

עלי חליל 
 ראש המועצה
 

 

עובדים סוציאלים - רכז מענים אזרח וותיק