מכרז 06-2022 - עובד/ת סוציאלי/ת למניעה וטיפול באלימות במשפחה

מכרז 06-2022 - עובד/ת סוציאלי/ת למניעה וטיפול באלימות במשפחה

למילוי משרה פנויה של : עובד/ת סוציאלי/ת  למניעה וטיפול באלימות במשפחה מס 6-2022

המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה – עובד/ת סוציאלי/ת  למניעה וטיפול באלימות במשפחה 

היחידה: מחלקת הרווחה   כפיפות: מנהל מחלקת הרווחה

תיאור התפקיד: הערכת מסוכנות ובניית תוכנית הגנה, טיפול ישיר בכל בני המשפחה, מיצוי מזכויות ועבודה מערכתית מול גורמים רלוונטיים, קידום הטיפול והשיח בנושא ברשות המקומית. 

דרישת המשרה
תנאי סף 

1.    השכלה: עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
2.    עדיפות לעובד סוציאלי בתחום הטיפול באלימות או העבודה הקהילתית .
3.    רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

קריטריונים ואמות מידה
1.    עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם משפחות .
2.     בעל/ת יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל/ת יכולת הדרכה והופעה / עמידה מול קהל . 
3.    בעל/ת יכולת ניהול, ארגון, והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מדריכים,  יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
4.    ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.

היקף המשרה: 100%     דירוג  : עובדים סוציאליים     מתח הדרגות: י – ח.
מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו במחלקת משאבי אנוש) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 05-04-22     שעה     14.00 
לפרטים ושאלות ניתן לפנות לחאלד חליל  מנהל משאבי אנוש נייד  054-7634290  .
   מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

עלי חליל 
 ראש המועצה

 

מכרז 06-2022 - עובד/ת סוציאלי/ת למניעה וטיפול באלימות במשפחה