מכרז 10-2022 - עובד/ת סוציאלי/ת נוער

מכרז 10-2022 - עובד/ת סוציאלי/ת נוער

למילוי משרה פנויה של : עובד/ת סוציאלי/ת נוער 10-2022

המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה – עובד/ת סוציאלי/ת נוער 

היחידה: מחלקת הרווחה   כפיפות: מנהלת מחלקת הרווחה

תיאור התפקיד
מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע, פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.  והכל בהתאם להגדרה של המשרד.

דרישת המשרה
תנאי סף 

1.    השכלה: עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
2.    עדיפות לדמות גברי עם נסיון לעבודה עם נוער
3.    נסיון מקצועי לפחות 5 שנים  
4.    רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

קריטריונים ואמות מידה
1.    עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם נוער .
2.     בעל/ת יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ, בעל/ת יכולת הדרכה והופעה / עמידה מול קהל . 
3.    בעל/ת יכולת ניהול, ארגון, והפעלת צוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת להנחות מדריכים,  יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
4.    ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.

היקף המשרה:50% נוער דירוג  : עובדים סוציאליים     מתח הדרגות: י"א – ט.

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו במחלקת משאבי אנוש) בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 10-04-22     שעה     14.00 
לפרטים ושאלות ניתן לפנות לחאלד חליל  מנהל משאבי אנוש נייד  054-7634290  .
   מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

עלי חליל 
 ראש המועצה
 

 

מכרז 10-2022 - עובד/ת סוציאלי/ת נוער