מכרז חיצוני 01-2023 - למילוי משרה פנויה של סייעת שנייה בגן ילדים

מכרז חיצוני 01-2023 - למילוי משרה פנויה של סייעת שנייה בגן ילדים

המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה  ״סייעת שנייה בגן ילדים״

תיאור תפקיד

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהלת הגן (הגננת) וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות המועצה המקומית ומשרד החינוך.

תחומי אחריות

 1. הכנת הגן לקראת יום לימודים.
 2. אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.
 3. מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
 4. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
 5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
 6. תמיכה בגננת במימוש תוכניות העבודה של הגננת.
 7. החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.

כפיפות

כפיפות מקצועית וארגונית למנהלת הגן (הגננת).

כפיפות מנהלתית למנהל/ת מחלקת חינוך ברשות או ממלא/ת מקומה ו/או לרכזת גנים.

תנאי סף

 1. השכלה: 12 שנות לימוד.
 2. קורסים והכשרה מקצועית:
 1. סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי.
 2. סיום קורס עזרה ראשונה, תוך שנה מיום המינוי.  

קריטריונים ואמות מידה

ועדת הבחינה תבחן את יכולת המועמדות ובעיקר:

 • יכולת הובלת תהליכים, רב משימתיות, עבודה בתנאי לחץ, יכולת הדרכה והופעה/עמידה מול קהל.
 • יכולת ארגון, יכולת עבודה בצוות, יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 • ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה , כתיבה ודיבור.

מומלץ, כי הסייעת תהיה תושבת הכפר ומתגוררת בכפר, כמי שאמורה להכיר לעומק את מנטליות הילדים והוריהם ואורח חיי ומנהגי תושבי הכפר.

היקף המשרה: (80% ) משרה. דירוג  מנהלי, מתח הדרגות  5-7

מועמדות מתאימות יפנו בכתב על גבי טופס בקשת איוש משרה בצירוף הצהרה בנוגע לקרובי משפחה, קורות חיים, תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום ________שעה   ____   למר ח׳אלד ח׳ליל – מנהל משאבי אנוש במועצה.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון נקבה חל גם על המין האחר.

עלי ח׳ליל

ראש המועצה

 

מכרז חיצוני 01-2023 - למילוי משרה פנויה של סייעת שנייה בגן ילדים