מכרז פנימי /פומבי מס 01-2024 לתפקיד רכז תכנית מלא (מרחב למידה אחר) 2 משרות

מכרז פנימי /פומבי מס 01-2024 לתפקיד רכז תכנית מלא (מרחב למידה אחר) 2 משרות

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979 ,מכריזה המועצה המקומית בענה על 2 משרות פנויות ומבקשת לקבל הצעות מהמעוניינים במשרות.

המודעה הינה בלשון זכר אך הינה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 תואר התפקיד : רכז תכנית מל”א (מרחב למידה אחר) 2 משרות

 אחוז משרה:  50%  משרה ( 15 ש”ש ) – 5 ש’ ריכוז ו 10 ש’ הוראה.

 דירוג שכר : דירוג חינוך נוער וקהילה  , דרגה בהתאם לרמת ההשכלה (העסקה פרוייקטאלית מותנית בהמשך מימון-תקציב על ידי משרד החינוך).

 ייעוד התפקיד :  ריכוז וניהול התוכנית בבית הספר, עבודה עם ילדים שאותרו עם קשיים בתחום המשפחתי, הלימודי, וההתנהגותי – רגשי. ילדים המגלים קשיי הסתגלות למסגרת ביה”ס ונמצאים בשלבי נשירה שונים. כחלק מהתפקיד הינו בניית מעטפת לכל ילד בתוכנית תוך יצירת קשר קבוע. כמו כן מתן סיוע לימודי על פי תוכנית המותאמת לכול ילד.

.תיאור התפקיד:

 איתור ומיון תלמידים ובניית מערכת שעות אישיות לכל תלמיד.

 • שותפות בבחירת צוות מל”א וניהולו.
 • תיווך בין הגורמים השונים הפועלים סביב מל”א.
 • שמירה על צביון מל”א.
 • ייצוג מל”א בבית הספר.
 • ניהול כללי של החדר.

     דרישות  ייחודיים לתפקיד:

 • יכולת ליצירת קשר עם ילדים ונוער בסיכון
 • בעל/ת מוטיבציה, אמפתיה והכלה.
 • בעל/ת פתיחות, גמישות מחשבתית ויצירתיות.
 • יכולות מוכחות ליצירת שיתופי פעולה. מורכבים ועבודה בין מקצועית.
 • יכולת גבוהה להנעת עובדים ותקשורת בין אישית מצוינת.
 • יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.
 • יכולת ניהול, ארגון ויכולת לנהל מספר משימות במקביל.
 • יכולת להנחות עו”ס וצוותים.
 • יכולות ביטוי בכתב ובעל פה.
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 כפיפות:

 ארגונית : מנהל/ת מחלקת בטחון קהילתי.

מקצועית : מנהל מחלקת חינוך ו/או מנהל ב”ס

  דרישות התפקיד:

 השכלה:

 • תואר ראשון מוכר מהמוסד להשכלה גבוהה – יתרון לבעלי תואר שני . ( עדיפות למקצוע השפה).

 תעודת הוראה חובה.

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון של 3 שנים בהוראה.
 • ניסיון בעבודה עם ילדים ומשפחות בסיכון (העבודה כוללת קשר עם ההורים)

 רישום פלילי:

אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד חינוכי.

שפות:  שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.

יישומי מחשב: שליטה בתוכנות ה- Office היכרות ויכולת שימוש ברשתות חברתיות Facebook , Twitter  וכו”.

 

תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, יוזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, יכולת קבלת החלטות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע”פ, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות.

 • מועמדים המעוניינים  במשרה שלעיל יגישו:
  • טופס בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצה الموقع الرسمي لمجلس محلي البعنة - האתר הרשמי של מועצה מקומית בענה (bine.muni.il)
  •  קורות חיים.
  • תעודות המעידות על ההשכלה.
  •  מסמכים/ אישור העסקה חתומים (עם ציון תקופת עבודה מדויקת ואחוז משרה) התומכים בניסיון המקצועי והניהולי.
  • מועמד שלא יצרף כל המסמכים הדרושים לפי תנאי המכרז מועמדותו תפסל .
  • לצרף את כול המסמכים ולשלוח לאימייל khaled@bine.muni.il, או במסירה אישית במעטפה סגורה במשרד משאבי אנוש  ולא יאוחר מיום 13-06-2024 בשעה 12:00.
 • מועמדים שלא יעמדו בדרישות הסף לא יוזמנו.
 • המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני התאמה לתפקיד כחלק מהליך הגיוס, מלבד מעבר בהצלחה של מבדק יושרה.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח- 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב)א( ו- 173ב)ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

 

 

                                                                                                        בכבוד רב

                                                                                              עו"ד אבראהים חסארמה

                                                                                                    ראש המועצה

                                                                                   

 

 

מכרז פנימי /פומבי מס 01-2024 לתפקיד רכז תכנית מל”א (מרחב למידה אחר) 2 משרות