جلسة رقم - 08-2020 (غير عادي)

جلسة رقم - 08-2020 (غير عادي)

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה

מס' 08/2020 מיום 11.08.2020

סוג האסיפה:

 

                                  שלא מן המניין        

 

יום:

שלישי

תאריך:

11.8.2020

שעה:

 

18:00

 

נוכחים:

 

 

1

מר עלי ח'ליל

ראש המועצה

2

מר מוחמד אלמאדי בוכרי

סגן ממלא מקום ראש המועצה

3

מר מוסטפא חסארמה

סגן ראש המועצה

הגיע בסוף הישיבה אך לאחר קבלת ההחלטות

4

מר חנא ח'אזן

סגן ראש המועצה

5

מר אבראהים תיתי

סגן ראש המועצה

6

מר אסעד סוואעד

חבר המועצה

7

מר ויסאם עאזר

חבר המועצה 

8

מר חסן בכרי

חבר המועצה

9

מר זיאד תיתי

חבר המועצה

10

מר מוחיי אלדין עאבד

חבר המועצה

 

 

 

משתתפים:

 

 

 

עו"ד סמואל דכואר

מר ח'אלד ח'ליל

מר מרוואן ג'יריס

 

 

היועץ המשפטי של המועצה

מנהל חשבונות ראשי

מהנדס המועצה

 

 

נושאים לדיון

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
 2. אישור סגירת תקציבים בלתי רגילים שעמדו על יתרות לא מהותיות עד ליום 31.12.2019 ואשר לא תבוצע בהם פעילות כלשהי בעתיד.
 3. אישור שינוי מורשי חתימה בבית ספר יסודי ב' בכפר בענה.  
 4. אישור הפקעה בהתאם לתוכניות המאושרות לכבישים 8534 – כניסה ראשית בענה וכן כבישים 16 , 605,  615 ו- 619.
 5. האצלת סמכות לאיגוד ערים רשויות בית הכרם הגלילי להקמה והפעלה של מרכז שירות משותף.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיון    והחלטות

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

חסן בכרי: לא קיבלתי פרוטוקול ישיבה 6/2020 ולכן אני לא מוכן אשר פרוטוקול ישיבה 7/2020 ובנוסף לדעתי פרוטוקול 7/2020 אינו משקף את מה שנאמר בישיבה.

אבראהים תיתי: אני לא נכחתי בישיבה 7/2020 ולכן אין ביכולתי לאשר פרוטוקול ישיבה שבה לא נכחתי.

שאר חברי המועצה הנוכחים לרבות ראש המועצה: אנו מאשרים פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת.

אישור סגירת תקציבים בלתי רגילים שעמדו על יתרות לא מהותיות עד ליום 31.12.2019 ואשר לא תבוצע בהם פעילות כלשהי בעתיד

ח'אלד ח'ליל מפרט: מדובר ב- 32 תב"רים אשר 26 מהם הינם ביתרה אפס ו- 6 תב"רים הינם ביתרות לא מהותיות כלל. לשם סגירת תב"רים ומחיקה סופית של הכרטיסים בספרים יש צורך בקבלת החלטה בדבר סגירת התב"רים. התב"רים הינם בהיקף כ- 7 מליון ₪ והגרעון הינו בהיקף 12 אלף ₪ בלבד בכל 6 התב"רים. היתרה בתב"רים אלה תיסגר אל מול התקציב הרגיל, כך שאותו גרעון ימומן מהתקציב הרגיל.

חברי המועצה אבראהים ותיתי וחסן בכרי: הצביעו נגד.

שאר חבר המועצה וראש המועצה: הצביעו בעד סגירת התב"רים.

אישור שינוי מורשי חתימה בבית ספר יסודי ב' בכפר בענה

בבי הספר מונתה מנהלת חדשה. המנהלת החדשה תהיה מורשית חתימה במקום המנהל הקודם. מוצע לאשר את השינוי במורשי החתימה.

הצבעה: כל חברי המועצה לרבות ראש המועצה מאשרים את השינוי המבוקש פה אחד.

אישור הפקעה בהתאם לתוכניות המאושרות לכבישים 8534 – כניסה ראשית בענה וכן כבישים 16 , 605,  615 ו- 619

מהנדס המועצה מתאר את ההפקעה המתוכננת.

חבר המועצה מוחמד אלמאדי בכרי: יש לפעול ברגישות ובתיאום מול התושבים.

חברי המועצה אבראהים תיתי וחסן בכרי: הצביעו נגד.

שאר חברי המועצה לרבות ראש המועצה מאשרים את ההפקעה.

 

האצלת סמכות לאיגוד ערים רשויות בית הכרם הגלילי להקמה והפעלה של מרכז שירות משותף

נציג האשכול נותן פרטים ומבהיר שמדובר בהקמת מרכז שירות ובהעסקת תברואן שיפעל אל מול כל הרשויות שבאשכול. נציג האשכול מסביר שהמרכז אינו דן בבקשה לקבלת רישיון עסק ואינו מעניק רשיונות עסק. הכוונה שנותני האישורים יתייצבו בפני עובדי מרכז השירות וידונו בבקשות.

מוחמד אלמאדי בכרי: אני מעדיף שנפעל לבד ללא כל שותפות עם שאר הרשויות. שיגיעו אותם מאשרים לבענה ויתנו שירות לבענה. אין סיבה שלא נעסיק בעצמנו תברואן ונפעיל מרכז שירות עצמאי. אנו לא רוצים שותפות שבסוף נהיה זניחים ואף אחד לא ישים לב לצרכים שלנו.

חסן בכרי: הניירת לא הועברה אלינו לפני הישיבה. לא יתכן שתבקשו מאיתנו לאשר ללא קבלת מסמכים מראש.

מוסטפא חסארמה: אני מציע שנשמע את דעתו של היועמ"ש בעניין.

מוחמד בכרי: קיים סיכון שסמכויותינו כמועצה יוגבלו. אני לא מוכן לכך.

אסד סוואעד: אני רוצה לשאול שתי שאלות: האם זה עולה כסף למועצה? והאם יש מחויבות בשותפות? האם אפשר לצאת מהשותפות?

היועמ"ש משיב: זה לא עולה למועצה מאומה. ניתן לצאת מהשותפות, אך לטעמי אחרי הקמת מרכז השירות יהיה קשה מאוד לשכנע את משרדי הממשלה להקים מרכז בעבור בענה בנפרד. דעתי האישית הינה שבענה תפעל בנפרד ותקים בעבור עצמה מרכז שירות ותעסיק תברואן שיועסק רק בבענה. הגורמים המאשרים יגיעו לבענה ויתנו שירות לתושבי בענה בלבד. מניסיון העבר השותפויות לא הביאו לבענה מעמד מועדף ותמיד צרכי הכפר נזנחו וניתנה עדיפות לכפרים אחרים.

מוחיי אלדין עאבד: אני בעד העברה סמכויות לאשכול. ניסיון  העבר הוכיח שהעברת סמכויות פתרה בעיות הקיימות בניהול תוכניות במועצה.

החלטה: הוחלט לדחות את הדיון בנושא לפעם אחרת.

 

 

 

 

 

תוכנית עוזרי חינוך

מוצע להעביר את התוכנית לטיפול המתנ"ס.

הצבעה: כל חברי המעוצה לרבות ראש המועצה מאשרים את העברת התוכנית לטיפול המתנ"ס – פה אחד.

שונות

חסן בכרי מעיר לגבי מספר עניינים:

 1. הפעלת הקייטנה הייתה בעיתית ולא שיתפו את ועדתה חינוך.
 2. מבקשים שימונה סגן למנהלת "כראמה".
 3. אני מבקש לדעת מה היה בבית המשפט בעניין בית הקברות.

 

חנא ח'אזן: לא דיווחו לנו שהייתה פעילות כפי שצריך בעת הפעלת הקייטנה.

ראש המועצה משיב: הורים ביקשו ישיבה במתנ"ס וללא נוכחות ראש המועצה. סירבתי כי לא יתכן שיהיו התניות כאלה. ביקשתי ישיבה במועצה וביקשתי להיות נוכח. בסוף נקבעה ישיבה שבה ידון אופן הפעלת הקייטנה. לישיבה זו יוזמנו כל חברי המועצה וכמובן ראש ועדת החינוך מר חנא ח'אזן.

 

 

אבראהים תיתי מעלה מספר נושאים:

 1. אני התפטרתי מהקואליציה ומתפקיד סגן ראש המועצה ומבקש להתמנות ליושב ראש ועדת הביקורת.
 2. אני רוצה לדעת מה תפקידו של ח'ליל דרוויש במועצה. אני לא רואה שהוא מבצע את תפקידו והוא מתערב בעניינים פוליטיים.
 3. מר ח'ליל דרוויש טען ש- 80% מהכסף של אחד הפרוייקטים נועד לממן חובות של המועצה הקודמת הכושלת. אני רוצה לדעת למה הכוונה. מה שולם ולמי.
 4. מכרז פיתוח הכפר- אני מבקש לעיין בכל החשבוניות.
 5. מפקח הפרויקטים- אני רוצה לדעת אם הוא מקבל אחוז בגין חשבוניות השייכות לעבר. הוא לא פיקח הכיצד יקבל שכר בגין עבודה שכבר בוצעה בעבר.

 

 

 

 

 

מוחמד בכרי: עובדי המעוצה לא צריכים להתערב בפוליטיקה.

מוחיי אלדין עאבד: אני רוצה לדעת למה לא מעבירים את הפעלת המועדוניות למתנ"ס. למה לא מבטלים את המכרז.

 

הישיבה ננעלה.

 

_________________________                                            _______________________

חתימת גזבר המועצה                                                                           חתימת ראש המועצה

 

 

פרוטוקול מס - 08-2020 (לא מן המניין)